บริการของเรา

แพทย์แผนไทย หัวใจ ข้อและกระดูก สมอง ฉุกเฉิน ตรวจสุขภาพ การผ่าตัด ทันตกรรม อื่นๆ

  ประชาสัมพันธ์

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2023-11-24 16:26:48]
รายละเอียด

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2023-11-23 16:50:11]
รายละเอียด

3. ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2567 [2023-11-23 11:00:00]
รายละเอียด

รายการทั้งหมด...

  ข่าวรับสมัคร

1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 6 ตำแหน่ง [2023-11-28 14:03:18]
รายละเอียด

2. ประาสการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน [2023-11-23 16:01:21]
รายละเอียด

3. ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ [2023-11-20 09:18:47]
รายละเอียด

รายการทั้งหมด...

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน ๒๕,๗๐๐ ภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2023-11-28 13:20:45]
รายละเอียด

2. ประกาศ ประกวดราคาซื้อออกซิเจนทางการแพทย์ จำนวน ๗,๐๐๐ ท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2023-11-23 16:39:20]
รายละเอียด ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ

3. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 7,000 ท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2023-11-17 08:58:50]
รายละเอียด

รายการทั้งหมด...

  Template HRD Covid 19

1. คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่1 [2021-01-11 09:41:12]
รายละเอียด

2. แผนการพัฒนา New Normal Service หน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต [2021-01-06 16:19:28]
รายละเอียด

3. แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธค. 63 กรณีต่างด้าวมีนายจ้าง [2021-01-06 16:19:18]
รายละเอียด

รายการทั้งหมด...

  ข่าวอบรมภายใน

รายการทั้งหมด...

คณะผู้บริหาร

แพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์

ผู้อำนวนการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

พญ.สุภาพร ภู่พิทยา

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

นางสาวสุธีวรรณ โหตกษาปน์กุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ประมวลภาพกิจกรรม