กิจกรรม

อ่านเพิ่ม...

  ข่าวอบรมภายใน

อ่านเพิ่ม...

จำนวนผู้เข้าชม

0
วันนี้
0
เดือนนี้
0
ยอดผู้เข้าชมทั้งหมด

คณะผู้บริหาร

แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

แพทย์หญิงวลีรัตน์ ไกรโกศล

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2

ประมวลภาพกิจกรรม