บริการของเรา

แพทย์แผนไทย หัวใจ ข้อและกระดูก สมอง ฉุกเฉิน ตรวจสุขภาพ การผ่าตัด ทันตกรรม อื่นๆ

  ประชาสัมพันธ์

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2024-07-24 15:52:23]
รายละเอียด

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๒๐ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [2024-07-18 17:59:54]
รายละเอียด

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2024-07-18 15:45:18]
รายละเอียด

รายการทั้งหมด...

  ข่าวรับสมัคร

1. ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกวรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานประจำห้องยา และพนักงานผ่าและรักษาศพ [2024-07-23 15:00:57]
รายละเอียด

2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [2024-07-23 08:43:51]
รายละเอียด

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,พนักงานบัตรรายงานโรค,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ [2024-07-23 08:35:40]
รายละเอียด

รายการทั้งหมด...

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องตรวจการนอนหลับและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ รุ่น Grael จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) รุ่น Grael จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2024-07-23 16:55:27]
รายละเอียด

รายการทั้งหมด...

  Template HRD Covid 19

1. คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่1 [2021-01-11 09:41:12]
รายละเอียด

2. แผนการพัฒนา New Normal Service หน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต [2021-01-06 16:19:28]
รายละเอียด

3. แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธค. 63 กรณีต่างด้าวมีนายจ้าง [2021-01-06 16:19:18]
รายละเอียด

รายการทั้งหมด...

  ข่าวอบรมภายใน

รายการทั้งหมด...

คณะผู้บริหาร

แพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

พญ.สุภาพร ภู่พิทยา

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

นางสาวสุธีวรรณ โหตกษาปน์กุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ประมวลภาพกิจกรรม