ประชาสัมพันธ์


เดือน ตุลาคม 2566

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจหู คอ จมูก และวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566, 17:45 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล ชนิดสี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566, 17:44 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
3. ยกเลิกประกาศเชิญชวน รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน [ 2 ต.ค. 2566, 16:23 ]

ไม่ได้ระบุไว้เดือน กันยายน 2566

4. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ก.ย. 2566, 17:50 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
5. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิดสี่ถุง แบบ Top-Bottom ขนาดบรรจุ ๔๕๐ ซีซี จำนวน ๖,๐๐๐ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ก.ย. 2566, 17:37 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566, 10:25 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 13 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 27 ก.ย. 2566, 16:28 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
8. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ย. 2566, 16:07 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อGAUZE จำนวน ๑๐ รายการ [ 22 ก.ย. 2566, 13:32 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดแดงแบบสวมนิ้วสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ (SpO๒ Sensor) จำนวน ๓๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566, 17:11 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายลีด ECG ชนิด ๓ ลีด แบบรวมทั้งชุด จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566, 16:44 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง ชนิด Less Invasive จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 20 ก.ย. 2566, 16:39 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนับความหนาแน่นของเซลล์กระจกตาชั้นใน ด้วยระบบภาพถ่ายสี (Specular Microscope for Endothelium Cell Count) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ย. 2566, 16:48 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ GLOVE DISPOSABLE จำนวน ๓ รายการ [ 15 ก.ย. 2566, 13:57 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการระดับรุนแรง แบบทัดหลังใบหู (แบบปรับด้วยคอมพิวเตอร์) จำนวน ๕๐ เครื่อง [ 14 ก.ย. 2566, 18:17 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการระดับมาก แบบทัดหลังใบหู (แบบปรับด้วยคอมพิวเตอร์) จำนวน ๕๐ เครื่อง [ 14 ก.ย. 2566, 18:06 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการระดับปานกลาง แบบทัดหลังใบหู (แบบปรับด้วยคอมพิวเตอร์ ) จำนวน ๕๐ เครื่อง [ 14 ก.ย. 2566, 17:57 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม ยี่ห้อ Philips รุ่น BV Endura 9 (แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566, 16:26 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ BLOOD LINE จำนวน ๔,๒๖๐ ชุด [ 6 ก.ย. 2566, 09:38 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
20. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าชนิดมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและดึงกระดูก จำนวน ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.ย. 2566, 10:46 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566, 10:19 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
22. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 4 ก.ย. 2566, 11:31 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
23. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.ย. 2566, 11:25 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ย. 2566, 16:16 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน สิงหาคม 2566

25. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 31 ส.ค. 2566, 15:58 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 2 จอรับภาพ รุ่น DRX-EVOLUTION ผลิตภัณฑ์ CARESTREAM ประเทศสหรัฐอเมริกา แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566, 15:47 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
27. ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ และเครื่องตรวจจำแนกเชื้อ ทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะแบบอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ส.ค. 2566, 09:59 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
28. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ส.ค. 2566, 09:40 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดเก็บตัวอย่างเลือด จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ส.ค. 2566, 11:02 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเตรียมสำเร็จ จำนวน ๔๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ส.ค. 2566, 11:02 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน กรกฎาคม 2566

31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 28 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 20 ก.ค. 2566, 10:09 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
32. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องนับความหนาแน่นของเซลล์กระจกตาชั้นใน ด้วยระบบภาพถ่ายสี (Specular Microscope for Endothelium Cell Count) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ค. 2566, 13:13 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
33. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.ค. 2566, 16:44 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
34. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.ค. 2566, 10:29 ]

ไม่ได้ระบุไว้


35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566, 16:07 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อPLASTER ใส จำนวน ๒ รายการ [ 17 ก.ค. 2566, 09:04 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 14 ก.ค. 2566, 17:09 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส และวัดค่าออกซิเจน ในเลือดแบบจอภาพสีพร้อมแสดงคุณภาพของการกดหน้าอกบนจอภาพ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 14 ก.ค. 2566, 17:08 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
39. ประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ค. 2566, 15:50 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดแทงเส้นเลือดชนิดถาวร จำนวน ๔๐ ชุด [ 14 ก.ค. 2566, 15:15 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุดตรวจการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิดตรวจหาแอนติเจน (INFLUENZA ANTIGEN RAPID TEST KIT) จำนวน ๗๐ Box ด้วยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2566, 17:51 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
42. ประกาศประกวดราคาซื้อ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (Electromyography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.ค. 2566, 16:25 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ประกวดราคาซื้อชุดมอเตอร์ไถผิวหนังระบบแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.ค. 2566, 16:25 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด (Micro Debrider) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.ค. 2566, 16:24 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ CLO-TEST (HP-FAST) ๕๐ PIECE/BOX จำนวน ๕๐ Box ด้วยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566, 20:08 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Xpert MTB/RIF ultra (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาไรแฟมพิซิน) จำนวน ๙๐๐ ชิ้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566, 20:07 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน ๑๙,๘๐๐ Test ด้วยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566, 16:01 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงขอบยางกันซึม ขอบกระจกอลูมิเนียม อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2566, 10:07 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม กันสาดระเบียงชั้นหอพักชั้น ๕-๗ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2566, 10:05 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น EPIQ7C จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2566, 16:52 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 10 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 4 ก.ค. 2566, 16:11 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน มิถุนายน 2566

52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2566, 16:46 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
53. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจย้อมพิเศษ ทางพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน ๓๐๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มิ.ย. 2566, 15:51 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
54. ประกาศเผยแพร่แผน หมวดวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 มิ.ย. 2566, 13:44 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ SET ใส่ A-LINE จำนวน ๖๐๐ ชุด [ 23 มิ.ย. 2566, 09:55 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาบำรุงรักษาระบบ FIRE PUMP จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2566, 16:50 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
57. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นปิดแผลอเนกประสงค์ 10 เซนติเมตร จำนวน 2,220 กล่อง [ 22 มิ.ย. 2566, 16:27 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
58. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2566, 16:20 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
59. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ FULLTON รุ่น FBS-25 จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2566, 14:16 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
60. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 มิ.ย. 2566, 16:32 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
61. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มิ.ย. 2566, 15:19 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
62. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2566, 15:12 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
63. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ พร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล (Slit-Lamp Biomicroscope with Digital Imaging System) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มิ.ย. 2566, 16:21 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
64. ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ และเครื่องตรวจจำแนกเชื้อ ทดสอบความไวของเชื้อต่อ ยาปฏิชีวนะแบบอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มิ.ย. 2566, 10:17 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
65. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อT-WAY DISPOSSABLE จำนวน 41,318 ชิ้น [ 6 มิ.ย. 2566, 15:22 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
66. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อSKIN STAPLE จำนวน ๑๒๐ กล่อง [ 6 มิ.ย. 2566, 10:52 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องล้างอุปกรณ์และฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 มิ.ย. 2566, 08:43 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
68. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 2 มิ.ย. 2566, 17:22 ]

ซื้อชุดเยี่ยมผู้ป่วย จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด
69. ประกาศประกวดราคาซื้อผักและผลไม้ปลอดภัยในโรงพยาบาล จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566, 11:00 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน พฤษภาคม 2566

70. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องขุดเบ้าขาเทียม จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 พ.ค. 2566, 13:49 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
71. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ค. 2566, 16:39 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
72. ประกาศร่างการประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 พ.ค. 2566, 16:08 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
73. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 พ.ค. 2566, 10:36 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
74. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องดูดเสมหะแรงดันสูง ชนิดล้อเลื่อน (Portable Suction Unit) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566, 16:36 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
75. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 22 พ.ค. 2566, 14:55 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ KETONE TEST STRIPS จำนวน ๗๒ Box ด้วยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566, 14:33 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
77. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 22 พ.ค. 2566, 11:00 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
78. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นชุบน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ จำนวน 2,160 กระปุก [ 22 พ.ค. 2566, 10:12 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
79. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบการบันทึกการปฏิบัติงานชั้นคลินิก จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566, 17:03 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
80. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ RO ยี่ห้อ TOPPURE รุ่น Smart 60AC Plus S/N.60PL028 แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566, 16:20 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
81. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566, 16:18 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
82. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ STEAM DETECTION จำนวน 1,000 ชิ้น [ 18 พ.ค. 2566, 16:15 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
83. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดโพรงมดลูกขนาดใหญ่ สำหรับงานผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566, 16:33 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
84. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาระบบเอกซเรย์ดิจิตอลทั้งระบบ (PACS) แบบรวมอะไหล่ สำหรับเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566, 15:44 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
85. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ PIONEER ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๑,๐๐๐ Kg บริการรับส่งผู้โดยสาร ๗ ชั้น จำนวน ๒ ชุด ประจำอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566, 12:52 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
86. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม A๔ จำนวน ๕,๒๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566, 10:52 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน เมษายน 2566

87. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย (Wireless Digital Flat Panel Detector) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 เม.ย. 2566, 10:15 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
88. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 18 เม.ย. 2566, 14:34 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
89. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Serum ketone (B-hydroxybutyrate) จำนวน ๑,๓๐๐ Test ด้วยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566, 11:57 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
90. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) จำนวน ๓๑๐,๐๗๐ test วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 เม.ย. 2566, 09:42 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
91. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองปลอดเชื้อ จำนวน ๘ รายการ [ 7 เม.ย. 2566, 09:55 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน มีนาคม 2566

92. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษา และสอบเทียบเครื่องดมยาสลบ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2566, 17:41 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
93. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 มี.ค. 2566, 18:11 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
94. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ slices จำนวน ๔๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มี.ค. 2566, 16:52 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
95. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566, 16:30 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
96. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดวิเคราะห์สัญญาณภาพเอกซเรย์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบถาวร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566, 16:28 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
97. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรอง ไตเทียมอัตโนมัติ รุ่น Renatron PA๑๐๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566, 20:14 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
98. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบริการ Cloud Service พร้อม Private link Service จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566, 19:27 ]

ไม่ได้ระบุไว้


99. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ WRIGHT GIEMSA A SOLUTION ๕L จำนวน ๘๐ กล่อง ด้วยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566, 16:41 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
100. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายด้วย Shock Wave Lithotripsy จำนวน ๒๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มี.ค. 2566, 14:19 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
101. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2566, 11:57 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
102. ประกาศเผยแพร่แผนการจัด ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 มี.ค. 2566, 17:50 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
103. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566, 17:58 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
104. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Xpert HBV Viral Load (๑๐ cartridge/box) จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566, 17:55 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
105. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ Aqua Uno และเครื่องไตเทียม Fresenius จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566, 17:30 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
106. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ ระบบ R/O จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566, 17:29 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
107. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มี.ค. 2566, 15:48 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
108. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ รุ่น CPII S/N CPII ๕๓๐๘๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566, 13:30 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
109. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงตรวจภายในไฟฟ้า (electric examination bed) จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566, 10:33 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
110. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566, 10:11 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
111. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566, 20:25 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน กุมภาพันธ์ 2566

112. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าออสโมลาริตี้ในสารละลาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566, 16:27 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
113. ประกาศเผยแพร่แผนการจัด ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 ก.พ. 2566, 16:06 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
114. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อSUCTION BAG DISP จำนวน ๒ รายการ [ 24 ก.พ. 2566, 15:58 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
115. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถเข็นคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ชนิดเคลื่อนย้ายเข้าหาผู้ป่วย จำนวน ๑๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.พ. 2566, 15:40 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
116. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ น้ำยาล้างเครื่องมือขจัดคราบโปรตีน ชนิดไม่มีฟอง จำนวน ๑๔๐ แกลนลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566, 15:53 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
117. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Hb301+Microcuvettes จำนวน ๑๘,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566, 15:51 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
118. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือขจัดคราบโปรตีน ชนิดมีฟอง จำนวน ๑๒๐ แกลนลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566, 14:24 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
119. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ SARS-Cov-๒ (๑๐ Cartridge/box) จำนวน ๒๐ Box โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566, 14:23 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
120. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับระบบน้ำศูนย์ ไตเทียม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2566, 15:58 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
121. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ POSEZYME PLUS เอ็มไซม์ล้างทำความสะอาดเครื่องมือ Endoscopes ทุกชนิด ๕ Lt. จำนวน ๑๒๐ แกลนลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2566, 10:47 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
122. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ก.พ. 2566, 15:05 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
123. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์พร้อมกับบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ PHILIPS,Zoll จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2566, 09:47 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
124. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์แบบมีจอภาพแสดงผลที่ด้ามจับ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.พ. 2566, 14:28 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
125. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ก.พ. 2566, 11:29 ]

รายละเอียดแผน สามารถดาวน์โหลดได้ตาม Qr-Code ที่แนบท้ายหนังสือ หากสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-3721-1088 ต่อ 2535, 2537

รายละเอียด
126. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ก.พ. 2566, 13:51 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
127. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาห้องแยกโรค (Negative Pressure Room) ชั้น ๑ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566, 15:15 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
128. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Hologic รุ่น Dimensions เลขที่เครื่อง SDM๑๘๑๖๐๐๑๐๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566, 15:14 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
129. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซมและสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ Puritan-Bennett รุ่น PB๘๔๐ แบบรวมอะไหล่ ๓๗ เครื่อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566, 15:12 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
130. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566, 19:18 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน มกราคม 2566

131. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นความถี่สูง ๓ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ม.ค. 2566, 16:32 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
132. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์โครมาโทกราฟฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566, 15:58 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
133. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นผู้ป่วยด้วยแรงลมร้อน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566, 14:30 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
134. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพร้อมอุปกรณ์ป้องกันหลอดเลือดส่วนลึกอุดตันด้วยแรงดันอากาศอัตโนมัติ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566, 11:41 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
135. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม และสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวม ๒๑ รายการ จำนวน ๕๓๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ม.ค. 2566, 17:14 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
136. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ม.ค. 2566, 13:45 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
137. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ม.ค. 2566, 12:01 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
138. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566, 16:58 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
139. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566, 16:12 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
140. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ม.ค. 2566, 14:54 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
141. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ม.ค. 2566, 14:51 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
142. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (อื่นๆใช้บำบัดน้ำภายใน รพ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ม.ค. 2566, 14:48 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
143. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ม.ค. 2566, 14:40 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
144. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ม.ค. 2566, 14:38 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
145. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ม.ค. 2566, 14:36 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
146. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ม.ค. 2566, 10:51 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
147. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ ปริมาณสารอิเลคโตรไลท์และสารเมตาโบไลท์ในเลือด พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๗๕,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2566, 09:29 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
148. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาระบบท่อลมรับ-ส่งสิ่ง ส่งตรวจและพัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566, 10:03 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
149. ประกาศเผยแพร่แผน หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ม.ค. 2566, 18:30 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
150. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษา เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ (IABP) แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566, 16:53 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
151. ประกาศเผยแพร่แผน หมวดวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 ม.ค. 2566, 09:05 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
152. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๖,๐๐๐ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ม.ค. 2566, 15:42 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
153. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องล้างฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ ยี่ห้อ Getinge และระบบน้ำกรองสำหรับเครื่องล้างและสำหรับน้ำสำรอง แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566, 17:27 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
154. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไอน้ำและเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566, 17:26 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
155. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนอก เอว แบบ Poly และ Mono Screw จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ม.ค. 2566, 16:23 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
156. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว และก้นกบ ชนิด Reduction Screw แบบเกลียวสกรูมี ๒ เกลียว จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ม.ค. 2566, 16:21 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
157. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือสำหรับส่องตรวจและผ่าตัดกล่องเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566, 15:55 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
158. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษากล้องวงจรปิดรายปี (Maintenance Service) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566, 16:48 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน ธันวาคม 2565

159. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม และสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวม ๒๑ รายการ จำนวน ๕๓๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ธ.ค. 2565, 16:04 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
160. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำแล็ปทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ธ.ค. 2565, 15:54 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
161. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 28 ธ.ค. 2565, 11:49 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
162. ประกาศผู้ชนะซื้อกล้อง CCTV ติดตามรถพยาบาลครอบคลุมทั้งจังหวัด จำนวน ๗ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ธ.ค. 2565, 10:27 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
163. ประกาศเผยแพร่แผนการเช่า รถเข็นคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ชนิดเคลื่อนย้ายเข้าหาผู้ป่วย จำนวน 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 ธ.ค. 2565, 17:58 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
164. ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจคัดกรองการติดเชื้อ โลหิตบริจาคด้วยวิธี Nucleic Acid Amplification Testing (NAT) แบบรายเดี่ยว (Individual NAT-ID NAT) จำนวน ๑๕,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ธ.ค. 2565, 17:36 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
165. ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ขนาดเล็ก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2565, 16:35 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
166. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ slices จำนวน ๔๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ธ.ค. 2565, 16:27 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
167. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน ๖ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2565, 09:41 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
168. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเบาหวานจอตา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2565, 18:35 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
169. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจไร้สาย แบบรวมศูนย์ ๘ ยูนิต จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2565, 16:10 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
170. ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ธ.ค. 2565, 18:34 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
171. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สนามหญ้า และต้นไม้ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 6 ธ.ค. 2565, 14:20 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
172. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนอก เอว แบบ Poly และ Mono Screw จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 6 ธ.ค. 2565, 14:17 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
173. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว และก้นกบ ชนิด Reduction Screw แบบเกลียวสกรูมี ๒ เกลียว จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 6 ธ.ค. 2565, 11:48 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน พฤศจิกายน 2565

174. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565, 14:31 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
175. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2565, 14:58 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
176. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565, 16:31 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
177. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๔ เครื่อง [ 24 พ.ย. 2565, 15:03 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
178. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 24 พ.ย. 2565, 14:13 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
179. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 250 รายการ ด้วยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565, 13:37 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
180. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) จำนวน ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ย. 2565, 15:32 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
181. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำหรับผ่าตัดกระดูก จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ย. 2565, 13:23 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
182. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ CVC SET ๒ - LUMEN ๗ FR x ๒๐ CM จำนวน ๑,๒๕๘ เซ็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ย. 2565, 13:22 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
183. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ย. 2565, 13:20 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
184. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๖,๐๐๐ ครั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 พ.ย. 2565, 10:08 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน ตุลาคม 2565

185. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2565, 11:11 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
186. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปชนิดแขวนเพดานขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔๐ mA. ยี่ห้อ Fujifilm รุ่น FDR Smart X จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2565, 16:41 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
187. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์และเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2565, 16:24 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
188. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ ติดตั้ง ณ อาคารสำราญสำรวจกิจและจ่ายกลาง จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2565, 15:40 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
189. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาส่วนหลัง ยี่ห้อ ALCON รุ่น CONSTELLATION LXT หมายเลขเครื่อง ๑๖๐๑๐๔๘๗๐๑X จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2565, 13:45 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
190. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัดชนิด Isolator จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ต.ค. 2565, 16:29 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
191. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาทางอ้อมชนิดมองสองตา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2565, 15:00 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
192. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2565, 09:30 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
193. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพของปอด (Lung Function Test) พร้อมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2565, 09:29 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
194. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินบริจาค [ 10 ต.ค. 2565, 11:17 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
195. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำหรับช่วยจัดการบรรณานุกรม Endnote ๒๐ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565, 10:30 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
196. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูลตรวจสอบแหล่งที่มาของเอกสารหรือผลงานวิชาการ Turnitin จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565, 10:25 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
197. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำหรับจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ SPSS Statistics จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565, 10:16 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
198. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565, 10:08 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
199. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๓๑.๕ นิ้ว จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565, 10:04 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
200. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับนักศึกษาแพทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565, 11:29 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
201. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565, 11:02 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
202. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นจำลองฝึกตรวจตาแบบดิจิตอล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565, 10:23 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
203. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นจำลองฝึกตรวจการขยายของปากมดลูกก่อนคลอด โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565, 10:22 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
204. ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา สำหรับงานวิจัย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565, 09:58 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
205. ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ซื้อหุ่นฝึกเจาะข้อเข่าสำหรับ Aspiration โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565, 09:56 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน กันยายน 2565

206. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.ย. 2565, 18:07 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
207. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพร้อมอุปกรณ์ป้องกันหลอดเลือดส่วนลึกอุดตันด้วยแรงดันอากาศอัตโนมัติ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565, 15:22 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
208. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.ย. 2565, 10:59 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
209. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดกระดูก จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ย. 2565, 10:00 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
210. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางชีวภาพสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน 2,712 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.ย. 2565, 09:57 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
211. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 27 ก.ย. 2565, 16:14 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
212. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ย. 2565, 14:25 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
213. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ย. 2565, 10:19 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
214. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ย. 2565, 10:19 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
215. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ย. 2565, 10:18 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
216. ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ซื้อหุ่นการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565, 10:03 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
217. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มนมใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 26 ก.ย. 2565, 14:09 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
218. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ก.ย. 2565, 13:41 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
219. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565, 08:59 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
220. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 ก.ย. 2565, 10:12 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
221. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 20 ก.ย. 2565, 09:33 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
222. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ออกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด ๐.๗ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔,๐๐๐ ท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ย. 2565, 11:19 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
223. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ [ 13 ก.ย. 2565, 18:38 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
224. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจหาเชื้อ HPV DNA พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๑๕,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.ย. 2565, 11:50 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
225. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ก.ย. 2565, 10:23 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
226. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์แบบมีหัวตรวจทางช่องคลอด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ย. 2565, 14:57 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
227. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ย. 2565, 14:11 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
228. ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 8 ก.ย. 2565, 11:19 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
229. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 5 ก.ย. 2565, 15:09 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
230. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 5 ก.ย. 2565, 15:08 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน สิงหาคม 2565

231. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2565, 16:35 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
232. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 ส.ค. 2565, 11:03 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
233. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ส.ค. 2565, 16:48 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
234. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน ๒๕,๐๐๐ ภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ส.ค. 2565, 17:13 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
235. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๐ นาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ส.ค. 2565, 18:23 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
236. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งพลาสมาแบบฉับพลัน (Plasma shock freezer) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ส.ค. 2565, 16:49 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
237. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงระบบ ๒ ความถี่ พร้อมเครื่องดูดควัน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ส.ค. 2565, 16:43 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
238. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565, 13:28 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
239. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศีกษา จำนวน 3 รายการ [ 10 ส.ค. 2565, 09:22 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
240. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศีกษา จำนวน 4 รายการ [ 10 ส.ค. 2565, 09:19 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
241. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 10 ส.ค. 2565, 09:07 ]

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

รายละเอียด
242. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ส.ค. 2565, 12:47 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน กรกฎาคม 2565

243. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อออกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 0.7 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4,000 ท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ค. 2565, 08:54 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
244. ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ค. 2565, 17:35 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
245. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ห้องสวนหัวใจ) จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ค. 2565, 16:16 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
246. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อCVC SET ๒ - LUMEN ๗ FR x ๒๐ CM จำนวน ๑,๒๕๘ เซ็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ก.ค. 2565, 15:49 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
247. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อพาราฟินบล็อก (Micro tome) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565, 11:07 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
248. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดจอสำหรับดูภาพทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2565, 14:24 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
249. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์พร้อมน้ำยา ในหญิงตั้งครรภ์ จำนวน ๖,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.ค. 2565, 10:54 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
250. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ก.ค. 2565, 09:54 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
251. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ค. 2565, 09:00 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
252. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๐ นาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ก.ค. 2565, 09:35 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
253. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.ค. 2565, 14:11 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
254. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเตรียมสำเร็จ จำนวน ๔๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ค. 2565, 10:23 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน มิถุนายน 2565

255. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นผู้ป่วยด้วยแรงลมร้อน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565, 13:22 ]

ไม่ได้ระบุไว้


256. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 29 มิ.ย. 2565, 15:41 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
257. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อุ่นน้ำเกลือ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565, 16:29 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
258. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 23 มิ.ย. 2565, 10:33 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
259. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายลีด ECG ชนิด ๓ ลีด แบบรวมทั้งชุด จำนวน ๔๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565, 16:26 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
260. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อลมสำหรับต่อผ้าพันแขนสำหรับวัดความดันโลหิต สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็กโต จำนวน ๑๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565, 16:22 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
261. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดแดงแบบสวมนิ้วสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ (SpO๒ Sensor) จำนวน ๓๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565, 16:18 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
262. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ STEAM DETECTION จำนวน ๑,๓๘๐ ชิ้น [ 20 มิ.ย. 2565, 15:36 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
263. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มนมใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 20 มิ.ย. 2565, 13:57 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
264. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์ชนิดของเชื้อจุลชีพโดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมชุดทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มิ.ย. 2565, 16:27 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
265. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อBLOOD LINE จำนวน ๕,๘๒๐ ชุด [ 6 มิ.ย. 2565, 09:09 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
266. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ SET ใส่ A-LINE จำนวน ๖๐๐ ชุด [ 2 มิ.ย. 2565, 10:29 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
267. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดแสงชนิดหลอด LED จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565, 16:17 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน พฤษภาคม 2565

268. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดสำหรับเด็ก จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 30 พ.ค. 2565, 16:17 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
269. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ (AUTO CPAP) จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 27 พ.ค. 2565, 11:25 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
270. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดสารบิลิรูบินในเลือดของเด็กทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 27 พ.ค. 2565, 11:14 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
271. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2565, 09:24 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
272. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 23 พ.ค. 2565, 16:33 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
273. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อซื้อวัสดุการแพทย์ (ห้องสวนหัวใจ) จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ค. 2565, 16:06 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
274. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยชีวิตทารกแรกเกิดชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 23 พ.ค. 2565, 14:49 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
275. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ CD4 พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 15,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ค. 2565, 10:11 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
276. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ค. 2565, 09:13 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
277. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อT-WAY DISPOSABLE จำนวน 35,422 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565, 16:57 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
278. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565, 16:55 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
279. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565, 16:28 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
280. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 พ.ค. 2565, 14:29 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
281. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดอาหารสด และเนื้อสัตว์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก [ 17 พ.ค. 2565, 08:58 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
282. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนขยะติดเชื้อไปกำจัด จำนวนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 พ.ค. 2565, 14:35 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
283. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและน้ำยา SC๘๐ ๓๐๐/๓๐ Full-la จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ค. 2565, 15:57 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
284. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ค. 2565, 13:09 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน เมษายน 2565

285. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565, 10:56 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
286. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม A๔ จำนวน ๕,๕๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565, 09:28 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
287. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ SPONGOSTAN จำนวน ๒ รายการ [ 27 เม.ย. 2565, 09:43 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
288. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มขวดใส ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓๐,๐๐๐ โหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 เม.ย. 2565, 11:18 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
289. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 เม.ย. 2565, 09:35 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
290. ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย/วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ "อภัยภูเบศรเวชสาร ประจำปี 2565" ตีพิมพ์ครั้งที่ 1 [ 22 เม.ย. 2565, 14:25 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
291. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อSKIN STAPLE จำนวน ๑๓๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2565, 16:20 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
292. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 เม.ย. 2565, 17:04 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
293. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 เม.ย. 2565, 17:03 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
294. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 เม.ย. 2565, 09:19 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
295. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส และขนม จำนวน ๑๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 เม.ย. 2565, 10:30 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
296. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 เม.ย. 2565, 09:05 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
297. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดแสงความเข้มข้นสูง (Intense Pulsed Light) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2565, 16:54 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
298. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบ Ultra pulse สำหรับจี้ตัด และ Fractional รักษาโรคผิวหนัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2565, 16:54 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
299. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายด้วย Shock Wave Lithotripsy จำนวน ๒๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 เม.ย. 2565, 16:31 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
300. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 เม.ย. 2565, 10:02 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
301. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 เม.ย. 2565, 17:13 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
302. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 เม.ย. 2565, 17:10 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
303. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการขนขยะติดเชื้อไปกำจัด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 เม.ย. 2565, 11:13 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
304. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองปลอดเชื้อ จำนวน ๘ รายการ [ 4 เม.ย. 2565, 13:28 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
305. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2565, 16:25 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
306. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผักและผลไม้ปลอดภัยในโรงพยาบาล จำนวน ๙๐ รายการ [ 1 เม.ย. 2565, 14:11 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน มีนาคม 2565

307. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 9 เตียง [ 31 มี.ค. 2565, 10:59 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
308. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 มี.ค. 2565, 14:56 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
309. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและน้ำยา SC๘๐ ๓๐๐/๓๐ Full-la จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 มี.ค. 2565, 10:45 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
310. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ระบบติดตามอุณหภูมิของตู้เย็นแช่เลือด จำนวน ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2565, 10:30 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
311. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI) จำนวน ๖๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2565, 09:22 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
312. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวงผล ขนาดจอไม่น้อยกว่า 15.6 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2565, 16:23 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
313. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดทั่วไป จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มี.ค. 2565, 16:22 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
314. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2565, 15:26 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
315. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มี.ค. 2565, 10:15 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
316. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มี.ค. 2565, 10:14 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
317. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 21 มี.ค. 2565, 15:41 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
318. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบการจัดยา โดยหุ่นยนต์อัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2565, 11:20 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
319. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 มี.ค. 2565, 12:13 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
320. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2565, 15:42 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
321. ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าระบบศูนย์จ่ายก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 มี.ค. 2565, 11:21 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
322. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำดื่มขวดใส ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓๐,๐๐๐ โหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 มี.ค. 2565, 16:05 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
323. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2565, 15:36 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
324. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นชุบน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ จำนวน ๘๑๖ กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2565, 13:34 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
325. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อแก๊สท่อทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565, 13:45 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
326. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส และขนม จำนวน ๑๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565, 13:42 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
327. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายด้วย Shock Wave Lithotripsy จำนวน ๒๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565, 13:33 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
328. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565, 10:35 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน กุมภาพันธ์ 2565

329. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเข้าออกประตูอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2565, 13:50 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
330. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเพิ่มเติมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2565, 13:49 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
331. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2565, 14:42 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
332. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ก.พ. 2565, 14:27 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
333. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาติดตั้งระบบการจัดยา โดยหุ่นยนต์อัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ก.พ. 2565, 13:27 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
334. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI) จำนวน ๖๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ก.พ. 2565, 16:28 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
335. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส และวัดค่าสัญญาณชีพพร้อมวัดความดันโลหิตแบบภายนอกจอภาพสีพร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 10 ก.พ. 2565, 15:42 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
336. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ IV CATHETER จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.พ. 2565, 14:02 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
337. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ SYRINGE DISPOSABLE จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.พ. 2565, 14:01 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
338. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 10 ก.พ. 2565, 13:21 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
339. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ก.พ. 2565, 09:01 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
340. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ก.พ. 2565, 16:20 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
341. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ slices จำนวน ๔๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2565, 10:37 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
342. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 1 ก.พ. 2565, 14:59 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
343. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน ๑ เครื่อง [ 1 ก.พ. 2565, 14:03 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน มกราคม 2565

344. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบท่อลม รับ-ส่ง สิ่งตรวจและยา จำนวน ๒ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2565, 14:27 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
345. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 26 ม.ค. 2565, 12:07 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
346. ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม และสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวม ๒๑ รายการ จำนวน ๕๓๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2565, 09:49 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน ธันวาคม 2564

347. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดอาหารสด และเนื้อสัตว์ จำนวน ๒๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ธ.ค. 2564, 15:29 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
348. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบรัดตัวของมดลูกชนิดครรภ์เดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค 114 เตียง [ 24 ธ.ค. 2564, 11:39 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
349. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาติดตั้งระบบท่อลม รับ-ส่ง สิ่งตรวจและยา จำนวน ๒ สถานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ธ.ค. 2564, 13:54 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
350. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ slices จำนวน ๔๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ธ.ค. 2564, 11:22 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
351. ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแยกส่วน จำนวน 1,003 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) [ 22 ธ.ค. 2564, 10:15 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
352. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ IV CATHETER จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ธ.ค. 2564, 15:07 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
353. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ SYRINGE DISPOSABLE จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ธ.ค. 2564, 15:06 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
354. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม และสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวม ๒๑ รายการ จำนวน ๕๓๙ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ธ.ค. 2564, 09:25 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
355. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2564, 16:59 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
356. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง-ถาวรทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2564, 16:57 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
357. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2564, 16:56 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
358. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 7 ธ.ค. 2564, 09:59 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
359. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564, 09:10 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน พฤศจิกายน 2564

360. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขายเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564, 13:51 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
361. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564, 10:16 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
362. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564, 09:38 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
363. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๖,๐๐๐ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ย. 2564, 11:17 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
364. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 16 พ.ย. 2564, 15:09 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
365. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 พ.ย. 2564, 09:34 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง
366. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 พ.ย. 2564, 09:39 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
367. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 พ.ย. 2564, 16:09 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
368. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (บำบัดน้ำเสียภายใน รพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 พ.ย. 2564, 16:09 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
369. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 พ.ย. 2564, 16:08 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
370. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 พ.ย. 2564, 16:07 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
371. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 พ.ย. 2564, 16:07 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
372. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 พ.ย. 2564, 16:06 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
373. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สนามหญ้า และต้นไม้ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 พ.ย. 2564, 13:58 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
374. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 พ.ย. 2564, 09:07 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
375. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดพร้อมวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบภายนอก จำนวน 2 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 4 พ.ย. 2564, 09:03 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
376. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 4 พ.ย. 2564, 09:02 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
377. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดบิลลิรูบินผ่านทางผิวหนังทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 4 พ.ย. 2564, 08:56 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
378. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 พ.ย. 2564, 10:41 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
379. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ย. 2564, 09:13 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน ตุลาคม 2564

380. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ต.ค. 2564, 14:03 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
381. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ต.ค. 2564, 13:49 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
382. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2564, 10:11 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
383. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ต.ค. 2564, 15:31 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
384. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ต.ค. 2564, 14:36 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
385. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2564, 10:38 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน กันยายน 2564

386. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ก.ย. 2564, 11:59 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
387. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ย. 2564, 16:36 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
388. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ย. 2564, 16:35 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
389. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 เครื่อง [ 27 ก.ย. 2564, 16:18 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
390. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564, 16:16 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
391. ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 27 ก.ย. 2564, 08:58 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
392. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564, 09:45 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
393. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ก.ย. 2564, 15:53 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
394. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นจำลองฝึกฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจ แบบฝึกใส่ท่อช่วยหายใจได้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ตัว [ 16 ก.ย. 2564, 16:07 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
395. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง (ALS) เด็กทารก พร้อมเครื่องจำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ตัว [ 16 ก.ย. 2564, 16:06 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
396. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ก.ย. 2564, 14:46 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
397. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในเลือดและภูมิคุ้มกันพร้อมน้ำยาตรวจ จำนวน ๕๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.ย. 2564, 10:09 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
398. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับอาวุโส [ 15 ก.ย. 2564, 10:51 ]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด
399. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (NST) ชนิดครรภ์แฝด จำนวน ๑ เครื่อง [ 14 ก.ย. 2564, 16:29 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
400. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 279 รายการ ด้วยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564, 09:26 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน สิงหาคม 2564

401. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 29 ส.ค. 2564, 15:52 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
402. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ส.ค. 2564, 14:16 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
403. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 ส.ค. 2564, 09:34 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
404. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก 2 ระดับ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 19 ส.ค. 2564, 09:43 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
405. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ส.ค. 2564, 10:07 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
406. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 18 ส.ค. 2564, 10:04 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
407. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓ ล้านพิเซล ชนิดสี จำนวน ๑ ชุด [ 16 ส.ค. 2564, 14:09 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
408. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 13 ส.ค. 2564, 16:19 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
409. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน 10 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 13 ส.ค. 2564, 16:19 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
410. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดรวมเข็มเจาะ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ส.ค. 2564, 11:19 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
411. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 ส.ค. 2564, 09:16 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
412. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 9 ส.ค. 2564, 10:16 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
413. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตและสามารถตั้งอัตราการหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค [ 4 ส.ค. 2564, 11:28 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน กรกฎาคม 2564

414. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดรวมเข็มเจาะ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ testร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ค. 2564, 15:52 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
415. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าClouds Meeting room สัญญาณอินเตอร์เนตสำหรับ Telemedicine ค่าประกันอุปกรณ์และบำรุงรักษารายปี ระบบบริการ IMC ด้วย Telemedicine จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564, 16:25 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
416. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบรัดตัวของมดลูกชนิดครรภ์แฝด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค 114 เตียง [ 12 ก.ค. 2564, 16:37 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
417. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค 114 เตียง [ 12 ก.ค. 2564, 16:36 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
418. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส และวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วย พร้อมวัดภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออก แบบจอภาพสีพร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค 114 เตียง [ 12 ก.ค. 2564, 16:35 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
419. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564, 08:53 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน มิถุนายน 2564

420. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 มิ.ย. 2564, 10:54 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
421. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 25 มิ.ย. 2564, 16:29 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
422. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 25 มิ.ย. 2564, 16:27 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
423. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 มิ.ย. 2564, 14:53 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
424. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 มิ.ย. 2564, 10:16 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
425. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 มิ.ย. 2564, 08:47 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
426. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 มิ.ย. 2564, 10:24 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
427. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจหาไวรัส SARS-COV-2 จำนวน 23,232 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 มิ.ย. 2564, 09:46 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
428. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 3 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 18 มิ.ย. 2564, 11:12 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
429. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 45 เตียง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 18 มิ.ย. 2564, 11:07 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
430. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ปราศจากเชื้อ Biosafety Cabinet จำนวน 2 ตู้ ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 18 มิ.ย. 2564, 10:59 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
431. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์เมฝ้ดเลือดอัตโนมัติ และตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 มิ.ย. 2564, 10:35 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
432. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำความชื้นและออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 11 มิ.ย. 2564, 09:57 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
433. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) จำนวน 3 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 10 มิ.ย. 2564, 16:16 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
434. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 10 มิ.ย. 2564, 15:42 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
435. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 10 มิ.ย. 2564, 15:19 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
436. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแรงดัน 2 ระดับ (BPAP) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 2 มิ.ย. 2564, 12:12 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
437. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 6 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 2 มิ.ย. 2564, 12:12 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
438. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 2 มิ.ย. 2564, 12:11 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
439. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสั่นผนังทรวงอกความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 1 มิ.ย. 2564, 13:53 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
440. ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์พร้อมน้ำยาในหญิงตั้งครรภ์ จำนวน ๖,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 1 มิ.ย. 2564, 09:57 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน พฤษภาคม 2564

441. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก ๓๕ รายการ จำนวน 3,000 ราย ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ค. 2564, 13:43 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
442. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำความร้อนชนิดให้ความร้อนเร็ว (Infrared-Oven) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 พ.ค. 2564, 16:11 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
443. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินบริจาค (COVID-19) [ 16 พ.ค. 2564, 09:56 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
444. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 13 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ [ 14 พ.ค. 2564, 16:28 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
445. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2564, 15:41 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
446. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2564, 15:40 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
447. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2564, 15:33 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
448. ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือดพร้อมน้ำยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 12 พ.ค. 2564, 10:07 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
449. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 พ.ค. 2564, 12:06 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน เมษายน 2564

450. ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติและการตรวจการแข็งตัวของเลือด พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 26 เม.ย. 2564, 10:11 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
451. ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเชื้อในกระแสเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 26 เม.ย. 2564, 09:41 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
452. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายด้วย Shock Wave Lithotripsy จำนวน ๒๐๐ ราย [ 23 เม.ย. 2564, 10:05 ]

ไม่ได้ระบุไว้


453. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารหนืด HYALURONATE SODIUM จำนวน ๒ รายการ [ 23 เม.ย. 2564, 10:05 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
454. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ห้องสวนหัวใจ) จำนวน ๑๙ รายการ [ 23 เม.ย. 2564, 10:04 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
455. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด [ 7 เม.ย. 2564, 16:19 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน มีนาคม 2564

456. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 มี.ค. 2564, 09:58 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
457. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 287 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 30 มี.ค. 2564, 10:36 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
458. ประกาศร่างประกวดราคาเช่า เครื่องตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV RNA) ในกระแสเลือด พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 30 มี.ค. 2564, 10:27 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
459. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564, 13:40 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
460. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้าย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564, 13:40 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
461. ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาเชื้อ HPV DNA พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 15,000 Test ประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 25 มี.ค. 2564, 09:50 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
462. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเก็บนวัตกรรมหุ่นจำลองทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน [ 16 มี.ค. 2564, 10:36 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
463. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเก็บนวัตกรรมหุ่นจำลองทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน [ 16 มี.ค. 2564, 10:36 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
464. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 มี.ค. 2564, 10:45 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
465. ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเชื้อในกระแสเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๖ รายการ อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 10 มี.ค. 2564, 14:46 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
466. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 มี.ค. 2564, 13:33 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
467. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า ๑๕ kw Fluoroscope (C-Arm) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2564, 14:31 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
468. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [ 1 มี.ค. 2564, 13:20 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน กุมภาพันธ์ 2564

469. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด (TEOAE) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564, 13:44 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
470. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการทำงานของหูชั้นกลาง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564, 13:44 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
471. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน 6 เครื่อง [ 25 ก.พ. 2564, 10:38 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
472. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ก.พ. 2564, 15:20 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
473. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานในรูปแบบ New Normal จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564, 14:58 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
474. ขออนุุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 19 ก.พ. 2564, 09:38 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
475. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 17 ก.พ. 2564, 13:59 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
476. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจและวิเคระห์การทำงานของหัวใจ ชนิดบันทึก 12 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง [ 15 ก.พ. 2564, 16:25 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
477. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 ก.พ. 2564, 15:07 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
478. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง [ 8 ก.พ. 2564, 15:38 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
479. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ก.พ. 2564, 16:15 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
480. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ก.พ. 2564, 13:56 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน มกราคม 2564

481. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ม.ค. 2564, 10:35 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
482. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ม.ค. 2564, 16:17 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง
483. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564, 14:27 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
484. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 ม.ค. 2564, 09:51 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
485. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ม.ค. 2564, 14:20 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
486. ขออนุุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 5 ม.ค. 2564, 14:54 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง
487. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ม.ค. 2564, 16:03 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


เดือน ธันวาคม 2563

488. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง ๕ หัวตรวจ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ธ.ค. 2563, 15:49 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
489. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ผ่าตัดวันเดียวกลับ และหน่วยตรวจรักษาพิเศษทางศัลยกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยเงินบริจาค [ 30 ธ.ค. 2563, 14:14 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
490. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ธ.ค. 2563, 10:07 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด ราคากลาง
491. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ธ.ค. 2563, 15:52 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
492. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ธ.ค. 2563, 12:11 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
493. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ 21 ธ.ค. 2563, 14:23 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
494. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องติดตามวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจต่อเนื่อง ชนิด Non-Invasive โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ธ.ค. 2563, 16:45 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
495. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ 18 ธ.ค. 2563, 16:44 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด
496. ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์(วัสดุทันตกรรม) ประจำปี 2564 [ 14 ธ.ค. 2563, 11:45 ]

ไม่ได้ระบุไว้

รายละเอียด


ย้อนกลับ