ระบบจองตรวจ ARI clinic

ไม่สามารถโหลดภาพได้

https://cpa.go.th/swab
เปิดรับการตรวจโควิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์
เวลา 7.30-14.00 น.จำนวน 140 คน/วัน
ปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ขณะนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียน..