ประชาสัมพันธ์

1. ประกาศแผนการจัดซื้อ หมวดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 ก.พ. 2567, 13:32 ]
รายละเอียด

2. ประกาศแผนการจัดซื้อ หมวดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 ก.พ. 2567, 13:28 ]
รายละเอียด

3. ประกาศแผนการจัดซื้อ หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 ก.พ. 2567, 13:27 ]
รายละเอียด

อ่านทั้งหมด


ข่าวรับสมัคร

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา [ 22 ก.พ. 2567, 08:31 ]
รายละเอียด

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นิติกร ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยช่างทั่วไป และพนักงานประจำห้องทดลอง [ 20 ก.พ. 2567, 14:11 ]
รายละเอียด

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ [ 20 ก.พ. 2567, 13:32 ]
รายละเอียด

อ่านทั้งหมด


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1. ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์แก๊สพลาสมา จำนวน ๙๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.พ. 2567, 11:07 ]
รายละเอียด

2. ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางชีวภาพสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน ๓,๐๐๐ แพ็ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.พ. 2567, 09:56 ]
รายละเอียด

3. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 21 ก.พ. 2567, 16:19 ]
รายละเอียด

อ่านทั้งหมด


Template HRD Covid 19

1. คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่1 [ 11 ม.ค. 2564, 09:41 ]
รายละเอียด

2. แผนการพัฒนา New Normal Service หน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต [ 6 ม.ค. 2564, 16:19 ]
รายละเอียด

3. แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธค. 63 กรณีต่างด้าวมีนายจ้าง [ 6 ม.ค. 2564, 16:19 ]
รายละเอียด

อ่านทั้งหมด


กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


ข่าวอบรมภายใน

อ่านทั้งหมด