ประชาสัมพันธ์

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจหู คอ จมูก และวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566, 17:45 ]
รายละเอียด

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล ชนิดสี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566, 17:44 ]
รายละเอียด

3. ยกเลิกประกาศเชิญชวน รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน [ 2 ต.ค. 2566, 16:23 ]

อ่านทั้งหมด


ข่าวรับสมัคร

1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง [ 28 ก.ย. 2566, 14:06 ]
รายละเอียด

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์ [ 28 ก.ย. 2566, 13:42 ]
รายละเอียด

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานผลิต [ 28 ก.ย. 2566, 13:40 ]
รายละเอียด

อ่านทั้งหมด


ข่าวสอบราคา

1. ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจสารเคมีและตะกอนในปัสสาวะแบบอัตโนมัติ จำนวน ๓๘,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ต.ค. 2566, 13:47 ]
รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

2. ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส และขนม จำนวน 104 รายการ [ 3 ต.ค. 2566, 11:37 ]
รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

3. ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดอาหารสดและเนื้อสัตว์ จำนวน ๒๒ รายการ [ 3 ต.ค. 2566, 10:00 ]
รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

อ่านทั้งหมด


Template HRD Covid 19

1. คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่1 [ 11 ม.ค. 2564, 09:41 ]
รายละเอียด

2. แผนการพัฒนา New Normal Service หน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต [ 6 ม.ค. 2564, 16:19 ]
รายละเอียด

3. แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธค. 63 กรณีต่างด้าวมีนายจ้าง [ 6 ม.ค. 2564, 16:19 ]
รายละเอียด

อ่านทั้งหมด


กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


ข่าวอบรมภายใน

อ่านทั้งหมด