พิธีสวดพระพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธี วางพุ่มดอกไม้และถวายสดุดี เนื่องในานพิธีวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ 2567 เวลา 07.00 น. เเพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิฑ์ จำอยู่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร กลุ่มการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เนื่องในงานพิธีวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพิธี สวดพระพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธี วางพุ่มดอกไม้และถวายสดุดี โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน ในพิธี เเละมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มณฑลทหารบกที่ 12 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี