กิจกรรมสัปดาห์กายภาพบำบัด “กายภาพบำบัด เพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวด ไม่ล้ม”

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 แพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นประธานในพิธีการเปิด กิจกรรมสัปดาห์กายภาพบำบัด “กายภาพบำบัด เพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวด ไม่ล้ม” เพื่อการเตรียมเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเอง เพื่อป้องกันอาการปวด ลดความเสี่ยงในการล้ม สามารถใช้ชีวิตสูงวัยได้อย่างมีความสุข โดยมี แพทย์หญิงพรรษพร มุสิกวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กล่าวรายงาน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกีตริจาก คุณอุทุมพร พรหมวาศ อดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี มาเป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งหมด 130 คน ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร