ชาวปราจีนไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาวปราจีนบุรี

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 พร้อมด้วย นายอภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และร่วมติดตาม สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดปราจีนบุรี การดำเนินงานเตรียมความพร้อมเรื่องเตียงรองรับผู้ป่วย ในจังหวัดปราจีนบุรี การวางแผนค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เชิงรุก Active case finding (ACF) และการเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่ Sentinel Surveillance (SS) ทุกอำเภอ ในจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมพญายอ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีนายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ขอให้ชาวปราจีนบุรี ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 “การ์ดอย่าตก” โดยการ อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ไม่ขาดการวัด (อุณหภูมิ) โหลดไว้อุ่นใจ ทั้ง ไทยชนะ และ หมอชนะ