ธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ 2566 เเพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นตัวแทนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี เเละมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม พิธีดังกล่าว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี