พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎร ผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎร ผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี พร้อมคณะ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ เเพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิฑ์ จำอยู่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมในงานพิธี ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี