พิธีวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา รักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นประธานในพิธี วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ โดยเราร่วมใจตั้งปณิธานที่จะดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความชื่อสัตย์ อย่างเต็มกำลัง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และทางโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่การบริจาคโลหิต 67 ราย ,บริจาคอวัยวะ 24 ราย ,บริการทันตกรรม ,บริการการเลิกบุหรี่ ,สอนและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านม, งานบริการสังคมสงเคราะห์,กิจกรรมวันล้างมือโลก ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 และตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร