กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช”

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ 2566 เวลา 08.00 น. เเพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นตัวแทนร่วมพิธี กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม พ.ศ.2566 เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี เเละมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน สิรินธรโลกนาถ พุทธอุทยานเขาอีโต้ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี