การเปิดโครงการ “ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร”

วันที่ 25 กันยายน 2566 เเพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นผู้กล่าวรายงาน การเปิดโครงการ “ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” เพราะในปัจจุบัน “พลังงานแสงอาทิตย์” เป็นพลังงานทดแทนที่ ได้รับความนิยม และสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ประกอบการทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม หลากหลายองค์กร รวมถึงบ้านอยู่อาศัยจึงเลือก ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังงคา (Solar Rooftop) เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าประจำวันแล้วยังเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ชั้น 6 อาคารสำราญสำรวจกิจ โดยมีการติดตั้งแผง Solar Rooftop รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,846 แผง