พิธิวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.40 น. เเพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประธานในพิธิวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น จำนวน 48 ห้อง โดยมีคณะผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารเปรมสุข 1 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี