แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เข้าร่วมพิธีมอบเข็มเกียรติยศผู้ทำคุณงามความดี ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เข้าร่วมพิธีมอบเข็มเกียรติยศผู้ทำคุณงามความดี ประจำปี 2566 โดยมีนพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีมอบเข็มเกียรติยศแก่ผู้ทำคุณงามความดี อุทิศตนตลอดชีวิตอายุราชการจากเขตสุขภาพที่ 1-12 และกรม/กอง จากส่วนกลาง ประจำปี 2566 จำนวนกว่า 1,700 คน โดยมีคณะผู้บริหารร่วมมอบเข็มเกียรติยศในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ อ.เมือง จ.อุดรธานี