โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ระดับเป็นเลิศ (Government Easy Contact Center :GECC )

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้มอบหมาย นพ.พิสิฎฐ์ ชัยประเสริฐสุด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ระดับเป็นเลิศ (Government Easy Contact Center :GECC ) จากท่านอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ