พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ 2566 เวลา 17.00 น. เเพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้ กลุ่มการพยาบาลและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นตัวแทนร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี เเละมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี