พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2566 เเพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้นายแพทย์พิสิฎฐ์ ชัยประเสริฐสุด รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พร้อมเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี เเละมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี