การประชุมวิชาการการจัดการความรู้การใช้กัญชาทางการเเพทย์ในผู้ป่วยแบบผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. การประชุมวิชาการการจัดการความรู้การใช้กัญชาทางการเเพทย์ในผู้ป่วยแบบผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 6 วิทยากรในการบรรยาย โดยนางสาววลีรัตน์ ไกรโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบินทร์บุรี ประธาน Service Plan สาขากัญชาทางการเเพทย์ เขตสุขภาพที่ 6 พร้อมด้วยนางสาวอาสาฬา เชาวน์เจริญ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เลขานุการ Service Plan สาขากัญชาทางการเเพทย์ นางสาวอมรัตน์ ราชเดิม แพทย์แผนไทยชำนาญการ โรงพยาบาลการเเพทย์แผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเเลกเปลี่ยน ประสบการณ์เเละส่งเสริมการใช้สารสกัดน้ำมันกัญชา ในคลินิกกัญชาทางการเเพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ เเละมีกิจกรรมจากศูนย์เรียนรู้ฯเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชา เเละเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาเเละอุปสรรค โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 110 คน ณ ห้องประชุมภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรเเละภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี