การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2/2566

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ ในการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2/2566 เพื่อติดตาม ประเมินผล การปฎิบัติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณาสุข และนโยบายที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร