ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมารือการเฝ้าระวังทางสุขภาพจาก "สารกัมมันตรังสี (ซีเซียม-137)" ภายในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566 และประชุมหดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมารือการเฝ้าระวังทางสุขภาพจาก "สารกัมมันตรังสี (ซีเซียม-137)" ภายในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 นายแพทย์มนู ศุกลสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายแพทย์ชาติชาย คล้าย-สุบรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2 และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารธรรมรักษ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร