โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับการบริจาคอวัยวะ จากชายไทย อายุ 15 ปี

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2566 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีแสดงความอาลัย และขอขมากรรมผู้บริจาคอวัยวะ ชายไทย อายุ 15 ปี โดยได้รับ ตาทั้ง 2 ข้าง ไตทั้ง 2 ข้าง หัวใจ ตับ กระดูก เส้นเอ็น และเนื้อเยื่อบริเวณขา 2 ข้าง โดยจะมอบให้กับ ศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ผ่านทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยะ ในการบริจาคอวัยวะครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิงสุมน เนื่องจำนงค์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ในการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ญาติของผู้วายชนม์ ในท้ายนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเมตตาที่ได้เสียสละบริจาคอวัยวะ เพื่อเป็นการต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิต ความดีที่ไม่มีสิ้นสุดคือ การที่ได้บริจาคอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำส่งผลให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดี และขอให้ครอบครัวของท่านพบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป