โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดบูธประชาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 นางสาวประกายดาว จิตต์ประเสริฐ หัวหน้าพยาบาลมอบหมายให้ นางอุบล บัวเรือง รองหัวหน้าพยาบาลด้านการบริหารทรัพยากรและจริยธรรม พร้อมด้วยนางสาวอรยา เข็มทอง รองหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ,นางบุษกร สืบซึ้ง รองหัวหน้าพยาบาลด้านทรัพยากรบุคคลและสารสนเทศ และคณะ ร่วมจัดบูธและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้แก่นักศึกษาพยาบาล ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จังหวัดนครนายก