การประชุมตรวจราชการ และนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1/66

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสารารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานในการประชุมตรวจราชการ และนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 โดยมี นายธนาวัตน์ วารีสมานคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ,แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมด้วยผู้บริหาร รพศ. รพท. รพช. ภายในเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมประชุมตรวจราชการ และนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารธรรมรักษ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร