ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกิจกรรม “วันมะเร็งโลก” ปี 2566

แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกิจกรรม “วันมะเร็งโลก” โดยปี 2566 เดินหน้ารณรงค์ ภายใต้แนวคิด “Uniting our voices and taking action ร่วมส่งพลังเสียงและลงมือทำ” ร่วมกันหยุดการส่งต่อข้อมูลเท็จด้านโรคมะเร็งและให้กำลังใจกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมี นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน บุคลากรสาธารณสุข อสม. และ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว