โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้จัดงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้จัดงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่องการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายเเละป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ โดยมีเเพทย์หญิงพรรษพร มุสิกวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เเละนายอำนวย เอื้อเฟื้อ หัวหน้างานกายภาพบำบัด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผู้สูงอายุ เเละ อสม. ทราบถึงวิธีประเมินความเสี่ยงในการหกล้มด้วยตนเองตลอดจนสามารถปรับสภาพเเวดล้อม พฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อหลีกเลี่ยงการพลัดตกหกล้ม เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูเเลตนเอง ให้คำเเนะนำกับผู้อื่น เเละเกิดการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุในชุมชนกับโรงพยาบาลมากขึ้น เพื่อช่วยกันดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะเเทรกซ้อนต่อไป ณ ห้องประชุมธรรมรักษ์ (ชั้น 2) อาคารธรรมรักษ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร