ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 07.00 น.

แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิฑ์ จำอยู่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมกับตัวแทนพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางคาง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี