การประชุม Nutrition in Critical illness Patient

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้ แพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุม Nutrition in Critical illness Patient โดยมี แพทย์หญิงชลาลัย คล้ายพิมพ์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม กล่าวรายงาน ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการอย่างถูกต้อง ลดโอกาสการเกิดอุบัติการณ์ขาดสารอาหารของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ส่งเสริมให้ร่างกายได้รับสารอาหารได้เพียงพอ สร้างภูมิต้านทานของร่างกาย ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูหายจากการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้น การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร