โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับประกาศนียบัตร"โรงพยาบาลที่มีผลลัพธ์การให้บริการคลินิกโรคหืด ดีเด่น " ในการประชุมวิชาการ"โครงการเครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย เขตสุขภาพที่ 6"

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำโดยแพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้พว.อภิญญา จินดารักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรคระบบทางเดินหายใจ เเละเภสัชกรคลินิกโรคทางเดินหายใจ เข้ารับประกาศนียบัตร"โรงพยาบาลที่มีผลลัพธ์การให้บริการคลินิกโรคหืด ดีเด่น " ในการประชุมวิชาการ"โครงการเครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย เขตสุขภาพที่ 6" ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้เซ็นเตอร์ จังหวัดระยองวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำโดยแพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้พว.อภิญญา จินดารักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรคระบบทางเดินหายใจ เเละเภสัชกรคลินิกโรคทางเดินหายใจ เข้ารับประกาศนียบัตร"โรงพยาบาลที่มีผลลัพธ์การให้บริการคลินิกโรคหืด ดีเด่น " ในการประชุมวิชาการ"โครงการเครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย เขตสุขภาพที่ 6" ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง