เบอร์โทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ลำดับ
คลิกนิก/แผนก/หน่วยงาน
เบอร์โทร
อาคาร/ตึก/ชั้น
0001
เวลาเยี่ยม ICU MED 12.00-15.00 / 19.00-20.00
0002
Fax. ธุรการ 037-211243
0003
FAX. ผอก 037-214946
0004
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 037-211626
0005
สำนักงานประกันสังคม ปราจีนบุรี  037 454 490
0006
รพ ประจันตคาม ปราจีนบุรี 037 292 085
0007
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 037 288 069
0008
เบอร์ตรง นวดแผนไทย 037-216164
0009
เบอร์ตรง นวดแผนไทย 085-3912255
0010
ร้านโพธิ์เงิน 087-5820597
0011
ร้านโพธิ์เงิน 090-9846751
0012
สายนอก N icu 037-216162
0013
OPD จักษุ 037-452217
0014
เภสัชสนเทศ 037-211289
0015
พี่ยามทางเข้าศูนย์แพทย์ 064-7832030
0016
Ward Cath Lap 080-6703633
0017
ทันตกรรม (นอกเวลา) 065-7163348
0018
ศาลาไทย 037-214879
0019
ประชาสัมพันธ์ 2000/2104 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0020
ห้องให้คำปรึกษา 2102 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0021
HA ศูนย์คุณภาพ 3539 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0022
PCU สุภาพชุมชน 3115 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0023
ห้องพักแพทย์ 2105 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0024
ห้องตรวจตา 2107/2108 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0025
ห้องตรวจตา 2109 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0026
ห้องตรวจตา 2181 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0027
ห้องตรวจเด็ก 2110 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0028
ห้องตรวจอายุรกรรม 3 โต๊ะ 20 2113 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0029
ห้องตรวจอายุรกรรม MED 2115 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0030
LAB นอกเวลา 2116 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0031
LAB นอกเวลา 2117 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0032
ห้องยานอก 2118 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0033
ห้องยานอก 2119 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0034
การเงินผู้ป่วยนอก 2147 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0035
โต๊ะสกรีน โอ.พี.ดี 2130 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0036
ศูนย์แอดมิด Admin OPD 2178 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0037
OSCC ศูนย์ไกล่เกลี่ย 2179 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0038
ตรวจตาเลเซอร์ 2125 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0039
ห้องบัตร 2131/2148/2127 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0040
ห้องฉีดยาทำแผล 2139   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0041
ห้องวิทยุกู้ชีพ/ศูนย์รีเฟอร์ 2126 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0042
อุบัติเหต-ฉุกเฉิน ER 2120/2156/3881 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0043
ห้องตรวจโรค 2 2134 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0044
ห้องตรวจ OPD ห้อง 58 2186 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0045
ห้องตรวจ OPD ห้อง 28 2184 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0046
พยาบาล ปชส.(ป้าวาส) 2138/2154 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0047
ห้องพักแพทย์ 2140 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0048
ห้องสังเกตอาการ Observe 2141 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0049
ศูนย์เปล 2132 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0050
ห้องตรวจประกันสังคม 2146 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0051
คลินิกโรคตับ หัวใจ (คาดิโอ) 2146 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0052
แพทย์เวร 2 2122/2124 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0053
EKG คลื่นหัวใจไฟฟ้า 2129 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0054
โต๊ะหัวหน้า OPD 2123 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
0055
ห้องบัตรชั้น 2 2235 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0056
ทำฟัน 2200 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0057
ผ่าฟันคุด 2201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0058
ห้องบัตรตรวจฟัน 2202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0059
ห้องทันตกรรม 2203 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0060
ผ่าตัดเล็ก 2205 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0061
ทำฟัน 2207/2208 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0062
ทำฟัน 2204 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0063
ทำฟัน 2209 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0064
OPD ฟัน 2214 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0065
ทันตแพทย์ 2210 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0066
ตรวจโรค 2 ไต ข้อ 2211 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0067
OPD สูติกรรม 2212 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0068
ANC ฝากครรภ์ วัยทอง 2213 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0069
ตรวจสูติกรรม 2215 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0070
ตรวจสูติกรรม 2216 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0071
ทางเดินอาหาร ความดัน 2218 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0072
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 2219/2227/2103 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0073
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2220 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0074
ห้องประชุมสุขศึกษา ห้องกระจกฟ้า 2221 ฟิตฟอไลค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0075
สุขศึกษา 2222 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0076
คลินิกพิเศษ เบาหวาน(DM) 2226/2217 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0077
คลินิกคลายเครียด 2227 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0078
ความดัน ภูมิแพ้เด็ก โรคเลือด 2228 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0079
ห้องทำฟันปลอม 2229 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0080
ห้องอัตตาซาวด์นรีเวช 2233 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0081
ห้องจ่ายยาชั้น 2(DIS) 2234/2133 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0082
เภสัชสนเทศ 2133/2125/2149 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
0083
ห้องหัวหน้าพยาบาล 2500 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0084
เลขานุการ 2506/2509 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0085
ผู้อำนวยการ 2514 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0086
รองผู้อำนวยการ หมอเชอรี่ 2504 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0087
รองผู้อำนวยการ หมอ พิสิฎฐ์ 2512 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0088
ห้องโสต 2505/2516 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0089
การเจ้าหน้าที่ 2503 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0090
การพยาบาล 2507/2540/2541 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0091
การเงิน 2508/2513 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0092
การเงิน รับเช็ค 3886 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0093
สหกรณ์ 2536 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0094
บัญชี 2544/2545 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0095
ฝ่ายแผน 2543 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0096
พรส. วิชาการ 2510 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0097
พรส. วิชาการ 3887 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0098
พี่แอน (อุไรวรรณ) ทุนแพทย์ 2511 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0099
ฝ่ายธุรการ 2517 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0100
ฝ่ายธุรการ 2538 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0101
ห้องรองฝ่ายบริหาร รอง.บ 2518 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0102
ห้องพัสดุ 2519/2535/2537 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0103
แม่บ้าน 2539 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
0104
ไตเทียม 2302 , 2305 , 2309 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3
0105
ธเนศวร 2428/2426 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4
0106
ห้องใจใส 3106 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4
0107
ห้องประชุมศุนย์พัฒนาคุณภาพ 2425 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4
0108
ศุนย์พัฒนาคุณภาพ 2335 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4
0109
จักษุ,หู คอ จมูก ตึกตา 3231 อาคารสุวัทนา
0110
พักแพทย์จักษุ 3232 อาคารสุวัทนา
0111
ศัลยกรรมกระดูก/พระ 3173 อาคารสุวัทนา
0112
พักแพทย์ศัลยฯ 3273 อาคารสุวัทนา
0113
พักแพทย์ศัลยฯ 2311 อาคารสุวัทนา
0114
เด็กสามัญ 3314 อาคารสุวัทนา
0115
พักแพทย์เด็กพิเศษ 3309 อาคารสุวัทนา
0116
เด็กพิเศษ 3309/3310 อาคารสุวัทนา
0117
ห้องพิเศษ สุวัทนา 3169 อาคารสุวัทนา
0118
ห้องพักแพทย์สุวัทนา 3168 อาคารสุวัทนา
0119
ศัลยกรรมชาย 3261 อาคารเพชรัตน
0120
ศัลยกรรมชาย 3271 อาคารเพชรัตน
0121
ศัลยกรรมหญิง 3262 อาคารเพชรัตน
0122
ศัลยกรรมหญิง 3272 อาคารเพชรัตน
0123
โต๊ะพยาบาล ศัลย 3110 อาคารเพชรัตน
0124
ห้องบัตร ศัลย 3111 อาคารเพชรัตน
0125
เคาน์เตอร์ผ่าตัดเล็ก OR 3295 อาคารเพชรัตน
0126
ในห้องผ่าตัดเล็กOR 3283/3263 อาคารเพชรัตน
0127
IC ควบคุมการติดเชื้อ/ NI 3361 อาคารเพชรัตน
0128
ห้องประชุม 3176 อาคารเพชรัตน
0129
ห้องอัลตราซาวน์ใหม่ 3500 อาคาร 58 ปี ชั้น 1
0130
ห้องพญ.พัลลภา 3502 อาคาร 58 ปี ชั้น 1
0131
ห้องพญ.พรสุข 3503 อาคาร 58 ปี ชั้น 1
0132
ห้องอัลตราซาวน์ 3504 อาคาร 58 ปี ชั้น 1
0133
ห้องเอ็กซเรย์X-Ray 3+4 3505 อาคาร 58 ปี ชั้น 1
0134
ห้องเอ็กซเรย์X-Ray 1+2 3506 อาคาร 58 ปี ชั้น 1
0135
เคาน์เตอร์เอ็กซเรย์X-Ray 3340 อาคาร 58 ปี ชั้น 1
0136
คุณณรงค์ฯ 3513 อาคาร 58 ปี ชั้น 2
0137
ห้องสเปคซีเมนต์ 3196 อาคาร 58 ปี ชั้น 2
0138
ห้องแบคทีเรีย 3525 อาคาร 58 ปี ชั้น 2
0139
ห้องภูมิคุ้มกันวิทยา ซีโร อีมูน 3530 อาคาร 58 ปี ชั้น 2
0140
ส่องกล้อง อ่านผลมะเร็ง เป็บซีเมีย 3544 อาคาร 58 ปี ชั้น 2
0141
ห้องประชุม Lab 3515 อาคาร 58 ปี ชั้น 2
0142
ห้องยูลินจุลทรรศน์ 3524 อาคาร 58 ปี ชั้น 2
0143
LAB ชิ้นเนื้อ พยาธิ พาโถ เซลล์ 3543/3528 อาคาร 58 ปี ชั้น 2
0144
ธนาคารเลือดและคุณผกามาศ 3510/3512และ3514 อาคาร 58 ปี ชั้น 2
0145
ห้องโลหิตวิทยา 3527 อาคาร 58 ปี ชั้น 2
0146
ห้องพิษวิทยา 3529 อาคาร 58 ปี ชั้น 2
0147
ห้องเคมี 3526 อาคาร 58 ปี ชั้น 2
0148
ห้องเครื่องมือพิเศษ/ส่องกล้อง 3550 อาคาร 58 ปี ชั้น 2
0149
ห้องตรวจพิเศษ tyroid/tumor 3540 อาคาร 58 ปี ชั้น 2
0150
คลื่นหัวใจ EKG / ห้องตรวจสมรรถภาพปอด 3548 อาคาร 58 ปี ชั้น 2
0151
ICU ศัลย์ 3517 อาคาร 58 ปี ชั้น 3
0152
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3518 อาคาร 58 ปี ชั้น 3
0153
ห้องพักแพทย์ 3519 อาคาร 58 ปี ชั้น 3
0154
ICU ศัลย์ 3520 อาคาร 58 ปี ชั้น 3
0155
ICU เด็ก 3521 อาคาร 58 ปี ชั้น 3
0156
ICU เด็กเคาน์เตอร์ 3522 อาคาร 58 ปี ชั้น 3
0157
ICU เด็กติดต่อคนไข้ 3523 อาคาร 58 ปี ชั้น 3
0158
ทำงานพยาบาลผ่าตัด 3532 อาคาร 58 ปี ชั้น 4
0159
ห้องเวร 3534 อาคาร 58 ปี ชั้น 4
0160
ประชาสัมพันธ์ผ่าตัด 3532 อาคาร 58 ปี ชั้น 4
0161
ประชาสัมพันธ์ผ่าตัด 3536 อาคาร 58 ปี ชั้น 4
0162
ประชาสัมพันธ์ผ่าตัด 3537 อาคาร 58 ปี ชั้น 4
0163
ห้องวิสัญญี ANES 3538 อาคาร 58 ปี ชั้น 4
0164
ห้องผ่าตัด OR 3540 อาคาร 58 ปี ชั้น 4
0165
ห้องยาใน 3156 ตึกต่าง
0166
ปรึกษาการใช้ยา 3157 ตึกต่าง
0167
การเงินคนไข้ใน 3161 ตึกต่าง
0168
ร้านกาแฟ 3132 ตึกต่าง
0169
พี่ฝน ขายผัก 2176 ตึกต่าง
0170
ร้านขายสมุนไพร SHOP 2137/2170 ตึกต่าง
0171
ศาลาไทย 037-214879 ตึกต่าง
0172
ห้องตรวจOPD กระดูก 1 6101 อาคาร 75 ปี ชั้น 1
0173
ห้องตรวจOPD กระดูก 2 6102 อาคาร 75 ปี ชั้น 1
0174
ห้องฉีดยาทำแผล 6103 อาคาร 75 ปี ชั้น 1
0175
ห้องเฝือก 6104 อาคาร 75 ปี ชั้น 1
0176
OPD กระดูก 6105 อาคาร 75 ปี ชั้น 1
0177
ในห้องตรวจ หมอรัชฎา 6106 อาคาร 75 ปี ชั้น 1
0178
หน้าห้องตรวจ หมอรัชฎา 6108 อาคาร 75 ปี ชั้น 1
0179
กายอุปกรณ์ ขาเทียม 6115 อาคาร 75 ปี ชั้น 1
0180
กายภาพบำบัด 6111/6112 อาคาร 75 ปี ชั้น 1
0181
ห้องแพทย์กายภาพ 6109/6110 อาคาร 75 ปี ชั้น 1
0182
ห้องตรวจการนอนหลับ 6321 อาคาร 75 ปี ชั้น 3
0183
RCU หอผู้ป่วยวิกฤตทางเดินหายใจ 6301/6302 อาคาร 75 ปี ชั้น 3
0184
อายุรกรรมหญิง1 อญ1 6417/6418 อาคาร 75 ปี ชั้น 4
0185
อายุรกรรมหญิง2 อญ2 6414/6415 อาคาร 75 ปี ชั้น 4
0186
ห้องพิเศษ Premium 6420 อาคาร 75 ปี ชั้น 4
0187
STORE ประสาท 6401/6402 อาคาร 75 ปี ชั้น 4
0188
ห้องกิจกรรมบำบัด 6201 อาคาร 75 ปี ชั้น 2
0189
กายภาพแผนไทย 6202 อาคาร 75 ปี ชั้น 2
0190
ห้องหัตถการ 6214 อาคาร 75 ปี ชั้น 2
0191
วันเดย์แคร์ คลินิก ยูนิต 6317/6318 อาคาร 75 ปี ชั้น 2
0192
อายุรกรรมชาย1 อช1 6517/6518 อาคาร 75 ปี ชั้น 5
0193
อายุรกรรมชาย2 อช2 6514/6515 อาคาร 75 ปี ชั้น 5
0194
ห้องพักเจ้าหนาที่ อช 6513 อาคาร 75 ปี ชั้น 5
0195
พิเศษรวมอายุรกรรม2 / อบ3 6501/6502 อาคาร 75 ปี ชั้น 5
0196
พิเศษ Premium 6520 อาคาร 75 ปี ชั้น 5
0197
สวนหัวใจ แคทแลป 6603 อาคาร 75 ปี ชั้น 6
0198
CCU 6615/6616 อาคาร 75 ปี ชั้น 6
0199
ICU MED ไอซียูอายุรกรรม 6617/6618/6620 อาคาร 75 ปี ชั้น 6
0200
ศูนย์เบิกเครื่องมือ ICU MED 6611/6612 อาคาร 75 ปี ชั้น 6
0201
โพสแคท หอผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด(ICCU) 6602 อาคาร 75 ปี ชั้น 6
0202
แอคโค คลื่นสะท้อนหัวใจ เดินสายพาน 6606 อาคาร 75 ปี ชั้น 6
0203
โรงครัว (ห้องทำงาน) 3246 ตึกต่างๆ
0204
โรงครัว (ทานอาหาร) 3247 ตึกต่างๆ
0205
โรงครัว (ทานอาหาร) 3248 ตึกต่างๆ
0206
ซักฟอกโต๊ะคุณศิริอร 3180 ตึกต่างๆ
0207
โรงซักฟอกห้องอบ 3181 ตึกต่างๆ
0208
โรงซักฟอกห้องตัดเย็บ 3182 ตึกต่างๆ
0209
โรงซักฟอก 3179 ตึกต่างๆ
0210
โรงงาน 3164 ตึกต่างๆ
0211
โรงรถ 3220 ตึกต่างๆ
0212
เตาเผาขยะ 3221 ตึกต่างๆ
0213
ไฟฟ้า 3170 ตึกต่างๆ
0214
ประปา 3171 ตึกต่างๆ
0215
น้ำเสีย 3230 ตึกต่างๆ
0216
นิติเวช 2136 ตึกต่างๆ
0217
ห้องเก็บศพ 3172 ตึกต่างๆ
0218
ยามแจ้งเหตุฉุกเฉิน 3000 ตึกต่างๆ
0219
ยามประตูทางออก 3191 ตึกต่างๆ
0220
ยามรักษาการณ์ 3192 ตึกต่างๆ
0221
ยามบ้านเปี่ยมสุข 2160 ตึกต่างๆ
0222
ป้อมยามทางเข้าบ้านพัก 3291 ตึกต่างๆ
0223
สนาม 3222 ตึกต่างๆ
0224
น้ำเกลือ ตึกผลิต 3150 ตึกต่างๆ
0225
คลังพัสดุ 3197 ตึกต่างๆ
0226
บ้านพัก ผอก. 4567 ตึกต่างๆ
0227
บ้านพักรองบริหาร 3131 ตึกต่างๆ
0228
ศูนย์จัดเก็บ/ตรวจสอบสิทธิ์ 2100/2121/2271 ตึกต่างๆ
0229
สังคมสงเคราะห์ 2101 ตึกต่างๆ
0230
ประกันสังคม 2121/3885 ตึกต่างๆ
0231
งานประกัน/แฟกเคลม U R เนิต 2185 ตึกต่างๆ
0232
บริหารเครือข่าย/เยี่ยมบ้าน 2180 ตึกต่างๆ
0233
อาชีวเวชกรรม 2177/2188   ตึกต่างๆ
0234
เวชกรรมสังคม(สอบสวนโรค) 2515/2520 ตึกต่างๆ
0235
ศูนย์คอม IT 3148 /3149 ตึกต่างๆ
0236
ศูนย์เฉพาะกิจ 3101 ตึกต่างๆ
0237
เครื่องมือแพทย์ 3202 ตึกต่างๆ
0238
จ่ายกลาง 3198/3199 ตึกต่างๆ
0239
ห้องนึ่ง 3195 ตึกต่างๆ
0240
ห้องหัวหน้าเภสัชกร 3236 ตึกต่างๆ
0241
ห้องคลังยา 3200 ตึกต่างๆ
0242
ห้องวัสดุการแพทย์ 3201 ตึกต่างๆ
0243
ซัพพลาย /เครื่องมือแพทย์ 3202 ตึกต่างๆ
0244
ซัพพลาย / คลังเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 3290 ตึกต่างๆ
0245
บ้านพักนักศึกษาพยาบาล 3476 ตึกต่างๆ
0246
คลังยาจ่ายน้ำเกลือชันสูตรเก่า 3175 ตึกต่างๆ
0247
ศูนย์วิจัยและพัฒนา 3242 ตึกต่างๆ
0248
ศูนย์แพทย์/7107 พี่โอม 7002 ตึกต่างๆ
0249
เดย์สปา 3123 ตึกต่างๆ
0250
เดย์สปา ครัว 3125 ตึกต่างๆ
0251
สูติกรรมบน 3163 ตึกต่างๆ
0252
สูติกรรมบน 3363 ตึกต่างๆ
0253
สูติกรรมพิเศษ1 คลินิก นมแม่ 3331 ตึกต่างๆ
0254
สูติกรรมพิเศษ รวม 3332 ตึกต่างๆ
0255
ห้องคลอด 3318 ตึกต่างๆ
0256
ห้องคลอด 3319 ตึกต่างๆ
0257
ห้องนมแม่ 4074 ตึกต่างๆ
0258
พิเศษรวมอายุรกรรม อบ2 3194 ตึกต่างๆ
0259
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 3193 ตึกต่างๆ
0260
โพธิ์เงิน 3333/3334 ตึกต่างๆ
0261
การแพทย์แผนไทย(สำนักงาน) 3166/3884 ตึกต่างๆ
0262
การเงินแพทย์แผนไทย 3177 ตึกต่างๆ
0263
ห้องฝังเข็ม 3104 ตึกต่างๆ
0264
มูลนิธิ 2171 ตึกต่างๆ
0265
การตลาด 3883 ตึกต่างๆ
0266
ปราศจากเชื้อ 3153/IC ตึกต่างๆ
0267
ห้องควบคุมเครื่องมือ 3507 ตึกต่างๆ
0268
เภสัชฝ่ายผลิต 3138/3405 ตึกต่างๆ
0269
คุณพินโย ปลูกพืชส่งร้านพี่ฝน 3152 ตึกต่างๆ
0270
พี่เคโระ ทำบัตร 3152 ตึกต่างๆ
0271
การเงินมูลนิธิ 3236 ตึกต่างๆ
0272
บ้านกระเช้า 3412 ตึกต่างๆ
0273
พี่ยุ้ยจัดซื้อตึกบัญชี 3154 ตึกต่างๆ
0274
พัฒนาการเด็ก 5108 อาคาร 114 เตียง
0275
พัฒนาการเด็ก 080-6418770 อาคาร 114 เตียง
0276
รพ.แพทย์แผยไทย 5201/5202 อาคาร 114 เตียง
0277
ห้องประชุม รพ.แพทย์แผยไทย 5208 อาคาร 114 เตียง
0278
สูติสามัญ 5301/5302 อาคาร 114 เตียง
0279
ห้องตรวจภายใน สูติสามัญ 5307 อาคาร 114 เตียง
0280
เจ้าหน้าที่ สูติพิเศษ 2 5415-5416 อาคาร 114 เตียง
0281
สูติพิเศษ 2 5417-5418 อาคาร 114 เตียง
0282
คลินิกวัณโรค โรคปอด 2150 ตึกต่างๆ
0283
ห้องตรวจ คลินิกวัณโรค 3311 ตึกต่างๆ
0284
ห้องจ่ายยา คลินิกวัณโรค 3312 ตึกต่างๆ
0285
Counter พยาบาลโซนผู้ป่วยวิกฤต 4100/4101 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1
0286
Counter พยาบาลโซนผู้ป่วยทั่วไป 4102/4103 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1
0287
ห้องสังเกตอาการ Observe 4104 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1
0288
ศูนย์ Refer 4105/4106 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1
0289
ห้องวิทยุ 4107 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1
0290
ห้อง TEA Unit 4108 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1
0291
ห้องทำงาน ER 4109 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1
0292
ห้องเฝือก/ฉีดยา-ทำแผล 4110 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1
0293
คัดกรอง ER 4111 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1
0294
ห้องบัตร ER 4112 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1
0295
Counter X-ray 4113 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1
0296
ห้องพักเวร X-ray 4114 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1
0297
Counter ห้องฟัน 4300 / 4311 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3
0298
ห้องตรวจทันตกรรม 4301 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3
0299
ห้องตรวจทันตกรรม 4302 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3
0300
ห้องตรวจทันตกรรม 4303 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3
0301
ห้องตรวจทันตกรรม 4304 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3
0302
ห้องตรวจทันตกรรม 4305 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3
0303
ห้องตรวจทันตกรรม 4306 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3
0304
ห้องตรวจทันตกรรม 4307 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3
0305
ห้องตรวจทันตกรรม 4308 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3
0306
ห้องตรวจทันตกรรม 4309 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3
0307
ห้องตรวจทันตกรรม 4310 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3
By:eaktamp Version 2.0