ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอบรมภายใน

เดือนตุลาคม 2017

1. สรุปการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2560 [ 02/10/2017 ]

รายละเอียด

2. ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2560 ประจำวันจันทร์ที่ 2 ต.ค. 2560 [ 02/10/2017 ]

รายละเอียด

เดือนกันยายน 2017

3. ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2560 [ 04/09/2017 ]

รายละเอียด

4. สรุปการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2560 [ 04/09/2017 ]

รายละเอียด

เดือนกรกฎาคม 2017

5. ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 6/2560 [ 31/07/2017 ]

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 6/2560

รายละเอียด

6. สรุปการประชุมประจำเดือน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 5/2560 [ 31/07/2017 ]

สรุปการประชุมประจำเดือน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 5/2560

รายละเอียด