ชาวปราจีนไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาวปราจีนบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจ การเตรียมสถานที่ จัดทำจุดตรวจคัดกรองให้บริการประชาชน

โรงพยาบาลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจ การเตรียมสถานที่ จัดทำจุดตรวจคัดกรองให้บริการประชาชน

เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 (เวลา 13.00 น.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับมอบถังขยะอัตโนมัติจาก บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด และบริษัท มันตรา สวิทซ์เกียร์ จำกัด

รับมอบถังขยะอัตโนมัติจาก บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด และบริษัท มันตรา สวิทซ์เกียร์ จำกัด

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

-

------------------------------------------------------------------------------------------------------