พิธีสมโภชองค์พระพุทธประชานาถศาสดา

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.16 น. เเพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประธานในพิธีสมโภชองค์พระพุทธประชานาถศาสดา เเละคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี โดยมีพระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี