งานวันกาชาดสากล ประจำปี 2566 และเปิดการตรวจทางห้องปฎิบัติการเพื่อคัดกรองโลหิตบริจาค

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นตัวแทนโรงพยาบาลในการกล่าวรายงาน งานวันกาชาดสากล ประจำปี 2566 และเปิดการตรวจทางห้องปฎิบัติการเพื่อคัดกรองโลหิตบริจาค โดยได้รับเกียรติ นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นผู้มอบใบประกาศใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมพรภูเบศร อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร